Vacature in het belanghebbendenorgaan

In het belanghebbendenorgaan is een vacature ontstaan voor de positie van vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Meer informatie vindt u hier.

Het belanghebbendenorgaan bestaat uit vier personen:

  • twee vertegenwoordigers namens de werkgever;
  • één vertegenwoordiger namens de gewezen deelnemers; en
  • één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden.

Ieder lid van het belanghebbendenorgaan wordt benoemd voor maximaal 4 jaar en treedt af volgens een door het belanghebbendenorgaan opgesteld rooster. Alle aftredende leden van het belanghebbendenorgaan zijn direct herkies- en/of herbenoembaar. De maximale zittingstermijn van een lid van het belanghebbendenorgaan is 12 jaar.

Het bestuur heeft de heer T.S. Haisma bereid gevonden om in de ontstane vacature te voorzien. De heer Haisma ontvangt een pensioenuitkering van Pensioenfonds Geveke en was in het verleden bij Geveke werkzaam als financieel directeur. De heer Haisma heeft een financiële achtergrond en is bereid de benodigde opleidingen te volgen.

Ondanks dat de heer Haisma zich verkiesbaar stelt, heeft u ook de mogelijkheid zich kandidaat te stellen. U kunt zich kandidaat stellen als u pensioen ontvangt van Pensioenfonds Geveke en voldoet aan bijgevoegd functieprofiel.

U kunt zich ook aanmelden als u verwacht op korte termijn (binnen 1 jaar) aan het functieprofiel te voldoen. Pensioenfonds Geveke biedt u de mogelijkheid om de hiervoor benodigde opleiding te volgen en is bereid de kosten hiervan voor zijn rekening te nemen.

U kunt uw motivatiebrief en CV mailen naar de secretaris van de verkiezingscommissie via [email protected]. U kunt zich tot en met 15 april 2024 aanmelden.

Indien zich voor 16 april 2024 geen andere kandidaten melden, zal het bestuur de heer Haisma voor een periode van 4 jaar benoemen als lid van het belanghebbendenorgaan namens pensioengerechtigden. De benoeming vindt plaats onder de voorwaarde dat De Nederlandsche Bank geen bezwaar heeft tegen de aanstelling van de heer Haisma als lid van het belanghebbendenorgaan.

Als zich één of meer kandidaten aanmelden, dan onderzoekt het bestuur of zij voldoen aan het vereiste functieprofiel. Een gesprek met het bestuur kan onderdeel uitmaken van dit onderzoek.

Indien er één of meerdere kandidaten voldoen aan het vereiste functieprofiel, worden er verkiezingen georganiseerd. De pensioengerechtigden van Pensioenfonds Geveke kunnen dan via een schriftelijke stemming hun keuze kenbaar maken. De kandidaat met de meeste stemmen wordt gekozen. Bij een gelijk aantal stemmen, kiest het bestuur uit de kandidaten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de verkiezingscommissie, Ellen Buzing, bereikbaar op telefoonnummer 088 60 60 291 of per mail [email protected].