Financiële situatie

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te bepalen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad laat zien of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst de pensioenen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.

Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet een pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad, bijvoorbeeld voor het verhogen van het pensioen (indexatie). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Het overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Geveke. De dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van vóór 1 januari 2021 hebben betrekking op voormalig Stichting Pensioenfonds Pon (Ring G). Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

DekkingsgraadBeleidsdekkingsgraad
30 september 2021104,7%104,3%
31 augustus 2021104,4%104,2%
31 juli 2021104,3%104,1%
30 juni 2021104,8%104,0%
31 mei 2021104,7%103,9%
30 april 2021104,8%103,8%
31 maart 2021104,6%103,6%
28 februari 2021104,3%103,4%
31 januari 2021103,9%103,4%
31 december 2020103,9%103,4%
30 november 2020103,8%103,4%
31 oktober 2020103,3%103,6%

Kosten

Pensioenfonds Geveke maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken. Onderstaande cijfers van 2020 hebben betrekking op voormalig Stichting Pensioenfonds Pon (Ring G).

2020
Totaal aantal deelnemers1.904
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer€ 476
Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)€ 428
Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een 
percentage van het gemiddeld belegd vermogen

0,54%