Financiële situatie

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te bepalen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad laat zien of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst de pensioenen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.

Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet een pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad, bijvoorbeeld voor het verhogen van het pensioen (toeslag). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Het overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Geveke. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

DekkingsgraadBeleidsdekkingsgraad
31 augustus 2023110,2%110,1%
31 juli 2023110,4%110,1%
30 juni 2023109,7%110,0%
31 mei 2023109,6%110,0%
30 april 2023109,5%110,0%
31 maart 2023109,4%109,9%
28 februari 2023109,9%109,7%
31 januari 2023109,3%109,5%
31 december 2022109,1%109,3%
30 november 2022111,3%109,0%
31 oktober 2022111,8%108,4%
30 september 2022111,3%107,8%

Verhogen van het pensioen (toeslag)

Inflatie betekent dat de prijzen stijgen. En dat betekent dat u met uw geld minder kan kopen. Pensioenfonds Geveke probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. Deze verhoging heet ook wel toeslag. De toeslag is voorwaardelijk en is afhankelijk van de financiële situatie van Pensioenfonds Geveke.

Op basis van de huidige financiële situatie kan Pensioenfonds Geveke een beperkte toeslag geven. Uw pensioen stijgt minder dan de prijsontwikkeling en biedt nauwelijks compensatie voor de huidige hoge inflatie.

Verhoging (toeslag) per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 werd het pensioen als volgt verhoogd:

Pensioenfonds GevekeToeslag 1 januari 2023
2,31%

Reden beperkte verhoging (toeslag)

Een belangrijke reden voor de beperkte toeslag is dat dat het pensioen is herverzekerd bij Aegon. Deze herverzekering biedt een bescherming als het financieel minder goed gaat met het pensioenfonds; het pensioen wordt minder snel verlaagd. Herverzekering zorgt er ook voor dat, als het financieel beter wordt, er minder snel een toeslag kan worden verleend.

Nieuwe regels verhoging door pensioenakkoord

Door de komst van het nieuwe pensioenakkoord zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van soepelere regels voor het verhogen van de opgebouwde pensioenaanspraken. Eén van de voorwaarden die wordt gesteld, is dat een pensioenfonds de verwachting heeft om de huidige opgebouwde pensioenaanspraken in te brengen in het nieuwe pensioenstelsel.

Binnen Pensioenfonds Geveke wordt niet meer actief pensioen opgebouwd. Met de huidige inzichten is het voor een pensioenfonds waar geen actieve pensioenbouw plaatsvindt, niet mogelijk om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfonds Geveke kan daarom geen gebruik maken van de mogelijkheid om een extra toeslag op uw opgebouwde pensioenaanspraken te verlenen.

Kosten

Pensioenfonds Geveke maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken.

2022
Totaal aantal deelnemers1.848
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer€ 576
Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)€ 740
Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een 
percentage van het gemiddeld belegd vermogen
0,67%