Financiële situatie

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te bepalen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad laat zien of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst de pensioenen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.

Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet een pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad, bijvoorbeeld voor het verhogen van het pensioen (toeslag). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Het overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Geveke. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

DekkingsgraadBeleidsdekkingsgraad
31 augustus 2022110,4%107,3%
31 juli 2022109,1%106,8%
30 juni 2022109,4%106,4%
31 mei 2022109,3%106,0%
30 april 2022108,6%105,6%
31 maart 2022107,5%105,3%
28 februari 2022107,1%105,1%
31 januari 2022106,4%104,8%
31 december 2021105,3%104,6%
30 november 2021104,8%104,5%
31 oktober 2021105,0%104,4%
30 september 2021104,7%104,3%

Kosten

Pensioenfonds Geveke maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken.

2021
Totaal aantal deelnemers1.875
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer€ 513
Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)€ 464
Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een 
percentage van het gemiddeld belegd vermogen

0,65%