Financiële situatie

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te bepalen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad laat zien of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst de pensioenen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.

Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet een pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad, bijvoorbeeld voor het verhogen van het pensioen (toeslag). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Het overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Geveke. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

DekkingsgraadBeleidsdekkingsgraad
30 juni 2024110,3%110,1%
31 mei 2024110,1%110,0%
30 april 2024109,6%110,0%
31 maart 2024109,3%110,0%
29 februari 2024109,4%110,0%
31 januari 2024108,9%110,0%
31 december 2023109,5%110,0%
30 november 2023110,8%110,0%
31 oktober 2023111,1%110,0%
30 september 2023111,1%110,1%
31 augustus 2023110,2%110,1%
31 juli 2023110,4%110,1%

Verhogen van het pensioen (toeslag)

Inflatie betekent dat de prijzen stijgen. En dat betekent dat u met uw geld minder kan kopen. Pensioenfonds Geveke probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. Deze verhoging heet ook wel toeslag. De toeslag is voorwaardelijk en is afhankelijk van de financiële situatie van Pensioenfonds Geveke.

Op basis van de huidige financiële situatie kan Pensioenfonds Geveke een beperkte toeslag geven. Uw pensioen stijgt minder dan de prijsontwikkeling en biedt nauwelijks compensatie voor de huidige hoge inflatie.

Verhoging (toeslag) per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 werd het pensioen als volgt verhoogd:

Pensioenfonds GevekeToeslag 1 januari 2024
0,68%

Wilt u weten hoe deze verhoging tot stand is gekomen? Klik dan hier voor meer informatie.

Kosten

Pensioenfonds Geveke maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken.

2022
Totaal aantal deelnemers1.848
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer€ 576
Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)€ 740
Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een 
percentage van het gemiddeld belegd vermogen
0,67%