Geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u na twee jaar ziek zijn niet beter bent, wordt u arbeidsongeschikt. Wij bieden geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Foto: Pexels