Klachten

Klachtenprocedure

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat u een goede service van ons ontvangt. Het kan zijn dat u toch ontevreden bent over ons. Geef in deze gevallen uw klacht dan aan ons door. Zo kunnen wij uw klacht in behandeling nemen en onze dienstverlening verbeteren.

1. Geef uw klacht aan ons door

U kunt ons op verschillende manieren bereiken om een klacht in te dienen:

  • Bel naar: 088 60 60 291
  • Stuur een e-mail naar: [email protected]. Geef hierbij in het onderwerp aan dat het om een klacht gaat.
  • Stuur een brief naar:

Pensioenfonds Geveke
t.a.v. Manager Pensioenbureau
Postbus 30052
1303 AB  Almere

Om uw klacht goed te behandelen, is het belangrijk dat u aangeeft waar uw klacht overgaat. Dat helpt ons om een goed beeld te krijgen van uw klacht en u op een juiste manier te helpen. Geef daarbij uw naam en adres aan en onderteken de brief.

2. Uw klacht wordt behandeld

U krijgt binnen twee weken een bevestiging van ontvangst van uw klacht. In die reactie leest u wanneer uw klacht wordt behandeld en bij wie u moet zijn met vragen.

U krijgt binnen 4 weken, na ontvangst van uw klacht, een inhoudelijke reactie op uw klacht.

3. U bent het niet eens met de reactie of beslissing op uw klacht. Wat nu?

Bent u niet (geheel) tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij het bestuur van Pensioenfonds Geveke. Wij spreken dan over een geëscaleerde klacht. Dit kan door een brief te sturen naar:

Pensioenfonds Geveke
t.a.v. Bestuur
Postbus 30052
1303 AB  Almere

Geef duidelijk in uw brief aan waarom u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht. Geef daarbij uw naam en adres aan en onderteken de brief. Het bestuur stuurt u binnen twee weken een brief ter bevestiging van ontvangst van uw klacht aan het bestuur. U krijgt binnen 4 weken een inhoudelijke reactie op uw klacht van het bestuur.

4. U bent het niet eens met de reactie of beslissing van het bestuur. Wat nu?

Als u niet (geheel) tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door het pensioenbureau en/of het bestuur, of als uw klacht niet binnen de gestelde termijn is afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met de externe Geschilleninstantie Pensioenfondsen. De externe Geschilleninstantie Pensioenfondsen bemiddelt als wij er samen echt niet uitkomen. Wij spreken dan over een geschil. Meer informatie vindt u op de website van de Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

U vindt de Klachtenregeling bij de Documenten. De Klachtenregeling is per 1 januari 2024 gewijzigd.