Welkom bij Pensioenfonds Geveke

Onze Dekkingsgraad

109,3%

Beleidsdekkingsgraad

109,1%

Huidige dekkingsgraad

december

Stand per einde maand