Welkom bij Pensioenfonds Geveke

Onze Dekkingsgraad

105,6%

Beleidsdekkingsgraad

108,6%

Huidige dekkingsgraad

april

Stand per einde maand