Welkom bij Pensioenfonds Geveke

Onze Dekkingsgraad

110,1%

Beleidsdekkingsgraad

110,2%

Huidige dekkingsgraad

augustus

Stand per einde maand