Welkom bij Pensioenfonds Geveke

Onze Dekkingsgraad

103,4%

Beleidsdekkingsgraad

104,3%

Huidige dekkingsgraad

februari

Stand per einde maand