Welkom bij Pensioenfonds Geveke

Onze Dekkingsgraad

103,4%

Beleidsdekkingsgraad

103,9%

Huidige dekkingsgraad

december

Stand per einde maand