Welkom bij Pensioenfonds Geveke

Onze Dekkingsgraad

104,2%

Beleidsdekkingsgraad

104,4%

Huidige dekkingsgraad

augustus

Stand per einde maand