Welkom bij Pensioenfonds Geveke

Onze Dekkingsgraad

104,3%

Beleidsdekkingsgraad

104,7%

Huidige dekkingsgraad

september

Stand per einde maand