Rendementen pensioenkapitaal over 2023

Heeft u een pensioenkapitaal opgebouwd dat wordt belegd volgens de collectieve beleggingsportefeuille van Pensioenfonds Geveke? In dat geval hebben wij nieuws over de hoogte van uw pensioen.

De definitieve rendementen over 2023 zijn vastgesteld. Door de behaalde rendementen is het mogelijk om uw pensioenkapitaal per 1 januari 2024 te verhogen. De hoogte van uw pensioenkapitaal en de verwachte hoogte van uw pensioen ziet u terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u dit jaar van ons ontvangt.

 Rendement
U bent jonger dan 60 jaar9,15%
U bent 60 jaar of ouder7,24%

Vanaf 60-jarige leeftijd wordt het risico van de beleggingen verlaagd. Dit is om uw pensioenkapitaal vlak voor uw pensioendatum te beschermen tegen eventuele schokken op de aandelenmarkt.

Foto: Pexels.com