Verhoging pensioen per 1 januari 2024

Pensioenfonds Geveke verhoogt de pensioenen per 1 januari 2024 met 0,68%.

Hoe wordt de verhoging van de pensioenen bepaald?

Om de pensioenen te kunnen verhogen, moet er voldoende vermogen zijn. Hoe een pensioenfonds er financieel voorstaat, wordt uitgedrukt in een percentage, de dekkingsgraad. Voor het verhogen van de pensioenen, wordt er gekeken naar de beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Pensioenfonds Geveke mag de pensioenen per 1 januari 2024 verhogen als de beleidsdekkingsgraad eind oktober hoger is dan 103,8%. Eind oktober 2023 was de beleidsdekkingsgraad 110,0%. Hierdoor is een gedeeltelijke verhoging mogelijk.

Het doel van Pensioenfonds Geveke is om ieder jaar de pensioenen mee te laten groeien met de prijsontwikkeling. Er wordt niet voor een verhoging gespaard en er wordt hiervoor geen premie betaald. De verhoging wordt betaald uit de financiële buffer van het fonds. Voor de verhoging van de pensioenen wordt gekeken naar de prijsontwikkeling over de periode oktober – oktober. Over de periode van oktober 2022 – oktober 2023 blijken de prijzen te zijn gedaald in plaats van te zijn gestegen. Een negatieve prijsontwikkeling betekent dat de pensioenen niet kunnen worden verhoogd.

Negatieve prijsontwikkeling

De kosten voor energie wegen in de vergelijking van de prijsontwikkeling zwaar mee. Sinds juni 2023 gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuwe manier voor het meten van energieprijzen. Hierbij worden de energieprijzen van zowel nieuwe als lopende energiecontracten meegenomen. De prijzen vóór juni 2023 zijn dus anders gemeten dan de prijzen vanaf juni 2023. Door de nieuwe methode van meten wordt de prijsontwikkeling ook anders. Pensioenfonds Geveke mag de nieuwe methode gebruiken voor het bepalen van de prijsontwikkeling over de periode oktober 2022 – oktober 2023. Door het toepassen van deze nieuwe methode kunnen de pensioenen wel worden verhoogd.

Toepassen van de nieuwe methode voor prijsontwikkeling

Er zijn een aantal voorwaarden om de nieuwe methode toe te passen. Eén van de voorwaarden is dat het voor de (arbeidsongeschikte) gewezen deelnemers en pensioengerechtigden in het algemeen gunstig is om de nieuwe methode toe te passen. Pensioenfonds Geveke heeft het effect per leeftijdsjaar onderzocht, gemeten over een periode van 60 jaar.

De uitkomsten hiervan zijn te zien in onderstaande grafiek:

Het toepassen van de nieuwe methode blijkt vooral voor ouderen een positief effect te hebben. Met de nieuwe methode kunnen de pensioenen wel worden verhoogd. De verhoging van de pensioenen zorgen ervoor dat de ouderen eerder een hoger pensioen krijgen. Voor jongeren komt de verhoging bij de pensioenen die zij hebben opgebouwd. Omdat het nog een aantal jaar duurt voordat jongeren pensioen krijgen, merken zij de verhoging niet direct op. Verhogingen van de pensioenen komen uit het vermogen. De financiële buffer wordt lager op het moment dat de pensioenen worden verhoogd. Voor jongeren is dit nadeliger, maar niet sterk nadelig. De negatieve gevolgen voor jongeren zijn gemiddeld genomen beperkt. In zowel een slecht weer scenario1 als in de mediaan2 is dit wel zichtbaar, maar nog steeds klein met minder dan 1%.

Conclusie verhoging per 1 januari 2024

Pensioenfonds Geveke voldoet aan alle voorwaarden om de pensioenen te verhogen. En dit is in lijn met het beleid van het fonds. Het verhogen van de pensioenen blijft ondanks de beperkte nadelige effecten voor de jongeren, in het belang van alle (arbeidsongeschikte) gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Pensioenfonds Geveke heeft daarom besloten de nieuwe methode toe te passen en de pensioenen per 1 januari 2024 met 0,68% te verhogen.

1 als het economisch minder gaat

2 het midden per leeftijdsjaar

Foto: Pexels.com