Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht 2023

Deze week wordt het Uniform Pensioenoverzicht 2023 (UPO) verstuurd. Wij hebben de veelgestelde vragen over het UPO voor u onder elkaar gezet.

1. De gegevens van mijn partner staan niet op het UPO

Is uw partner niet bij ons bekend, dan kunt u uw partner aanmelden. Hiermee zorgt u ervoor dat uw partner na uw overlijden een partnerpensioen van ons ontvangt. Meer informatie over het aanmelden van uw partner vindt u hier.

Let op: Het UPO toont de stand op 1 januari 2023. Bent u in de loop van 2023 getrouwd, een geregistreerd partnerschap aangegaan of heeft u uw partner in de loop van 2023 bij ons aangemeld? Dan staat uw partner op het UPO dat u volgend jaar van ons ontvangt.

2. Op het UPO staat bij partner vermeld “Partner van …” en ik heb geen partner?

Wilt u contact met ons opnemen? Dan verwerken wij de correcte status in onze administratie.

3. Ik heb 2 of meer UPO’s ontvangen

Waarschijnlijk heeft u meerdere polissen bij Pensioenfonds Geveke. Dit kunt u controleren aan de hand van het polisnummer dat u op het UPO ziet staan onder het kopje ‘Persoonlijke gegevens’. Voor elke polis ontvangt u een apart UPO.

4. Het bedrag op het UPO komt niet overeen met www.mijnpensioenoverzicht.nl

Het UPO geeft de stand weer op 1 januari 2023. De gegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl worden meerdere keren per jaar geüpdatet. De meest recente gegevens vindt u dus op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

5. Waar vind ik de details van mijn pensioenregeling?

Wat er wel of niet is geregeld in uw pensioenregeling leest u in Pensioen 1-2-3.

6. Wat betekenen de bedragen bij het onderdeel “Wat als het mee- of tegenzit?”?

Hier ziet u 3 mogelijke uitkomsten van uw pensioen als er rekening wordt gehouden met de invloed van de stijging van de prijzen, maar ook met de ontwikkeling van de economie in de toekomst. Bijvoorbeeld de hoogte van de rentes en de opbrengst van beleggingen. U ziet dus niet het bedrag dat u straks naar verwachting krijgt, maar een inschatting van wat u nu met uw pensioen kan kopen als de stijging van de prijzen tot aan uw pensioen is meegerekend.

We kunnen niet voorspellen hoe de toekomst eruit gaat zien, maar we kunnen wel een inschatting maken van het pensioen waar u op uit lijkt te komen. Deze voorspelling is het bedrag in het midden van de afbeelding. Gaat het slechter met de economie, dan kunt u minder kopen met uw pensioen. De linker pijl in de afbeelding laat zien hoeveel uw pensioen in dat geval waard is. Als het juist beter gaat met de economie, dan kunt u juist meer kopen met uw pensioen. De rechter pijl in de afbeelding geeft dit weer.

7. De bedragen bij “Wat als het mee- of tegenzit?” komen niet overeen met de berekening op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Er is een aantal belangrijke verschillen in het berekenen van de bedragen:

  • De website www.mijnpensioenoverzicht.nl gaat ervan uit dat uw pensioen ingaat op uw AOW-leeftijd. Het UPO gaat ervan uit dat u met pensioen gaat op uw 65e jaar.
  • www.mijnpensioenoverzicht.nl gaat uit van het pensioen dat u totaal heeft opgebouwd in uw werkende leven + de AOW. Het UPO is alleen gebaseerd op het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Geveke.
  • Het UPO geeft een bruto jaarbedrag weer, www.mijnpensioenoverzicht.nl gaat uit van een netto maandbedrag.

8. De bedragen bij “Wat als het mee- of tegenzit?” zijn een stuk lager dan vorig jaar.

De bedragen zijn afhankelijk van onze financiële situatie en de toekomstscenario’s waarmee wij rekenen. De scenario’s worden elk jaar opnieuw door De Nederlandsche Bank vastgesteld. De te verwachten rendementen van de pensioengelden zijn een stuk lager ten opzichte van vorig jaar en de inflatie hoger. Hierdoor zijn de uitkomsten van de scenario’s lager. Als het economisch slechter gaat, ziet u dat ook terug in de bedragen.

9. Daling van het pensioenkapitaal en bijspaarsaldo in 2022.

De hoge inflatie, de vertraging in de economische groei en de politieke onzekerheid door de oorlog in Oekraïne zorgden in vrijwel elke beleggingssoort voor negatieve beleggingsrendementen. De rentes stegen fors, waardoor het rendement op vastrentende waarden sterk negatief was. Het rendement op vastrentende waarden was zelfs negatiever dan het rendement op aandelen, die ook een fors negatief rendement lieten zien.

Naarmate u uw pensioendatum nadert, wordt uw pensioenkapitaal en/of bijspaarsaldo meer belegd in vastrentende waarden. Dit is om de schommelingen in het pensioenkapitaal en/of bijspaarsaldo te beperken. Het idee dat vastrentende waarden zorgen voor een bescherming van het pensioenkapitaal en/of bijspaarsaldo richting de pensioendatum, ging in 2022 niet op.

Foto: Pexels.com