Wat u vindt van onze communicatie en dienstverlening

Wij willen ons blijven verbeteren op het gebied van communicatie en dienstverlening. Om dit te kunnen doen, willen wij weten hoe u onze communicatie en dienstverlening ervaart. Daarom hebben wij eind 2022 een tevredenheidsonderzoek gehouden. Wij delen hiervan de belangrijkste resultaten:

Tevredenheid over Pensioenfonds Geveke

Wij zijn blij om te zien dat er een grote mate van vertrouwen is in Pensioenfonds Geveke. Van degenen die het onderzoek hebben ingevuld, geeft het overgrote deel aan dat zij erop vertrouwen dat hun pensioen in goede handen is. Daarnaast geeft bijna driekwart aan dat zij tevreden tot zeer tevreden zijn over onze dienstverlening. Deze resultaten zien wij terug in de eindbeoordeling. Pensioenfonds Geveke wordt namelijk beoordeeld met een 7,8. Dit is een verbetering ten opzichte van de vorige beoordeling en daar zijn we blij mee.

Wij willen blijven verbeteren

De resultaten van het onderzoek geven ons ook een aantal verbeterpunten. Zo is er onder de deelnemers een grote behoefte aan digitale communicatie, bijvoorbeeld via e-mail of via een portal waarop u uw eigen pensioen bij Pensioenfonds Geveke kunt inzien.

Daarnaast is er naar voren gekomen dat er behoefte is aan meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Geveke en over de nieuwe regels die er gelden met de komst van de Wet toekomst pensioenen.

Verbeterpunten waar wij de komende tijd voor u mee aan de slag gaan.

Wij bedanken iedereen voor de tijd die is genomen om aan het tevredenheidsonderzoek mee te doen. Wij hopen dat u ook in de toekomst uw mening en ervaring met ons blijft delen.

Foto: Pexels.com