Wet toekomst pensioenen is ingegaan

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. In deze wet zijn de nieuwe regels voor het pensioenstelsel in Nederland vastgelegd. Dat de wet nu is ingegaan, betekent niet dat uw pensioen direct verandert. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om over te gaan naar de nieuwe regels. Tot die tijd blijven de oude regels gelden en wijzigt er dus nog niets voor uw pensioen bij Pensioenfonds Geveke.

Om te zorgen voor een zorgvuldige overgang naar de nieuwe regels, moet er achter de schermen veel geregeld worden. Pensioenfonds Geveke is een ‘gesloten’ pensioenfonds. Dit betekent dat er geen pensioen meer wordt opgebouwd binnen het pensioenfonds. Op dit moment lijkt het voor een gesloten pensioenfonds waar geen werkgever- en werknemersorganisatie actief is, niet mogelijk om over te gaan naar de nieuwe regels. Pensioenfonds Geveke is nog aan het onderzoeken welke opties er zijn binnen de nieuwe regels voor de al opgebouwde pensioenen in een gesloten pensioenfonds. Wij houden u op de hoogte over hoe Pensioenfonds Geveke omgaat met de overgang naar de nieuwe regels.

Kijk op www.onsnieuwepensioen.nl voor meer informatie over de nieuwe regels.

Foto: Pexels.com