Automatische waardeoverdracht klein pensioen

Heeft u een klein pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds Geveke? Dan ontvangt u mogelijk een brief waarin staat dat uw opgebouwde pensioen automatisch is overgedragen naar de pensioenuitvoerder waar u op dit moment pensioen opbouwt. U heeft geen pensioenaanspraken meer bij Pensioenfonds Geveke.

Wat is een klein pensioen?

U heeft een klein pensioen als uw opgebouwde pensioen bij een pensioenuitvoerder tussen de € 2,00 en € 594,89 bruto per jaar (2023) is.

Heeft u een kapitaal opgebouwd bij Pensioenfonds Geveke? Dan wordt er gekeken naar de hoogte van het pensioen dat op pensioendatum met het kapitaal kan worden aangekocht. Als dit lager is dan € 594,89 bruto per jaar, dan wordt uw kapitaal automatisch overgedragen.

Waarom is dit pensioen automatisch overgedragen?

Voorheen mocht een klein pensioen worden afgekocht: Na uitdiensttreding had u de mogelijkheid de waarde van uw opgebouwde pensioen ineens te ontvangen. In dit geval had u geen recht meer op een pensioenuitkering na uw pensioendatum.

In 2018 is de wet veranderd. Het recht op afkoop van een klein pensioen is vervangen door het recht op automatische waardeoverdracht. Een klein pensioen wordt automatisch overgedragen naar uw huidige pensioenuitvoerder zonder dat u hier toestemming voor hoeft te geven. Het doel van de wet is dat werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak op een oudedagsvoorziening behouden. Men wil voorkomen dat werknemers er op hun pensioendatum achter komen dat er geen pensioen meer voor hen is, omdat dit tussentijds is afgekocht.

Voor kleine pensioenen die zijn opgebouwd vóór 2018 zijn pensioenuitvoerders gemachtigd éénmalig een poging tot waardeoverdracht klein pensioen uit te voeren. In tegenstelling tot het afkopen van een klein pensioen, blijft uw pensioenaanspraak bij automatische waardeoverdracht bestaan.

Kosten waardeoverdracht

U betaalt geen kosten voor het overdragen van het pensioen. Het pensioen dat u heeft opgebouwd wordt dus één-op-één overgezet naar uw huidige pensioenuitvoerder.

Hoe nu verder?

Van de nieuwe pensioenuitvoerder ontvangt u bericht dat het klein pensioen wordt opgeteld bij uw huidige pensioenopbouw. Bij Pensioenfonds Geveke heeft u geen pensioenaanspraken meer. Op uw pensioendatum krijgt u het pensioen dat u opbouwde tijdens uw dienstverband bij Geveke uitgekeerd door uw huidige pensioenuitvoerder.

Foto: Pexels.com