Wet toekomst pensioenen aangenomen

Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord met de Wet toekomst pensioenen. In de Wet toekomst pensioenen staan de nieuwe regels voor het pensioenstelsel in Nederland vastgelegd. Op 1 juli 2023 gaat de wet in en start de overgangsfase. Pensioenfondsen krijgen tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om over te gaan naar de nieuwe regels. Op dit moment verandert er dus nog niets voor uw pensioen bij Pensioenfonds Geveke.

Het uitgangspunt van de nieuwe regels blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd: werkgever en werknemer leggen geld in. Mee- en tegenvallers worden met elkaar gedeeld.

Wat gaat er veranderen?

De wet kent 3 doelen: een persoonlijke en duidelijkere pensioenopbouw, een pensioen dat meebeweegt met de economie en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij de huidige tijd.

Iedereen bouwt over een paar jaar een vermogen op in plaats van aanspraken. Dit vermogen wordt opgebouwd met de premies, de rendementen en eventuele andere bijdragen. Het vermogen wordt omgezet in pensioen zodra men met pensioen gaat.

Het pensioen wordt afhankelijker van de economie en de rendementen op de beleggingen. De eis dat een pensioenfonds de pensioenen pas mag verhogen vanaf een bepaalde dekkingsgraad verdwijnt. Als het financieel goed gaat, worden de pensioenen daarom eerder verhoogd. Als het financieel slechter gaat, kunnen de pensioenen ook eerder worden verlaagd. In de nieuwe regels bestaan er wel bepaalde mogelijkheden voor pensioenfondsen om deze schokken zo veel mogelijk op te vangen.

Hoe gaat het nu verder voor Pensioenfonds Geveke?

Hoe de uitwerking van de nieuwe regels bij Pensioenfonds Geveke eruit komt te zien, weten wij nog niet. Pensioenfonds Geveke is een ‘gesloten’ pensioenfonds. Dit betekent dat er geen pensioen meer wordt opgebouwd binnen het pensioenfonds. Op dit moment lijkt het voor een gesloten pensioenfonds waar geen werkgever- en werknemersorganisatie actief is, niet mogelijk om over te gaan naar de nieuwe regels. Pensioenfonds Geveke is nog aan het onderzoeken welke opties er zijn binnen de nieuwe regels voor de al opgebouwde pensioenen in een gesloten pensioenfonds.

Wij houden u op de hoogte over hoe Pensioenfonds Geveke omgaat met de overgang naar de nieuwe regels.

Foto: Pexels.com