Automatische waardeoverdracht klein pensioen in juni

In juni worden bij Pensioenfonds Geveke de pensioenaanspraken van lager dan € 594,89 bruto per jaar automatisch overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. De automatische waardeoverdracht geldt voor alle kleine pensioenen die zijn opgebouwd bij Pensioenfonds Geveke. Heeft u een kapitaal opgebouwd bij Pensioenfonds Geveke? Dan wordt er gekeken naar de hoogte van het pensioen dat op pensioendatum met het kapitaal kan worden aangekocht. Als dit lager is dan € 594,89 bruto per jaar, dan wordt uw kapitaal ook automatisch overgedragen.

Wat is een klein pensioen?

U heeft een klein pensioen als uw opgebouwde pensioen tussen de € 2,00 en € 594,89 bruto per jaar (2023) is.

Waarom wordt dit pensioen automatisch overgedragen?

In 2018 is de wet veranderd. Het recht van de pensioenuitvoerder op afkoop van een klein pensioen is vervangen door het recht op automatische waardeoverdracht. Een klein pensioen wordt automatisch overgedragen naar uw huidige pensioenuitvoerder zonder dat u hier toestemming voor hoeft te geven. Het doel van de wet is dat werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak op een oudedagsvoorziening behouden. Dit moet voorkomen dat werknemers er op hun pensioendatum achter komen dat er geen pensioen meer voor hen is, omdat dit tussentijds is afgekocht.

Voor kleine pensioenen die zijn opgebouwd vóór 2018 mogen pensioenuitvoerders éénmalig een poging tot waardeoverdracht klein pensioen uitvoeren. Pensioenfonds Geveke voert dit uit in juni 2023. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Geveke staan.

Kosten waardeoverdracht

U betaalt geen kosten voor het overdragen van het pensioen Het pensioen dat u heeft opgebouwd wordt dus één-op-één overgezet naar uw huidige pensioenuitvoerder.

Hoe weet ik of mijn pensioen automatisch wordt overgedragen?

U ontvangt van ons een brief dat uw opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Geveke automatisch is overgedragen naar uw huidige pensioenuitvoerder. Van uw nieuwe pensioenuitvoerder ontvangt u bericht dat het pensioen wordt opgeteld bij uw huidige pensioenopbouw. Bij Pensioenfonds Geveke heeft u dan geen pensioenaanspraken meer. Op uw pensioendatum wordt het pensioen dat u opbouwde tijdens uw dienstverband bij Geveke aan u uitbetaald door uw huidige pensioenuitvoerder.

Foto: Pexels.com