Negatieve rendementen over 2022

Heeft u een pensioenkapitaal opgebouwd dat wordt belegd volgens de collectieve beleggingsportefeuille van Pensioenfonds Geveke? In dat geval hebben wij nieuws over de hoogte van uw pensioen.

De definitieve rendementen over 2022 zijn vastgesteld. Het jaar 2022 is helaas een slecht beleggingsjaar geweest met tegenvallende rendementen.

 Rendement
U bent jonger dan 60 jaar-16,62%
U bent 60 jaar of ouder-16,84%

Wat betekent het negatieve rendement voor uw pensioenkapitaal?

Uw pensioenkapitaal wordt belegd. Bij positieve rendementen wordt uw pensioenkapitaal verhoogd en bij negatieve rendementen wordt uw pensioenkapitaal verlaagd. Door de negatieve rendementen over 2022 wordt uw pensioenkapitaal per 1 januari 2023 helaas verlaagd. Dit betekent dat ook het te verwachten pensioen dat uit het pensioenkapitaal aangekocht kan worden, lager wordt. Dit ziet u terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u dit jaar van ons ontvangt. 

Uw pensioen in 2022 en 2023

Is uw pensioenkapitaal in 2022 of 2023 gebruikt om een pensioen aan te kopen? Dan ontvangt u een brief van ons over wat het negatieve rendement voor u persoonlijk betekent.

Foto: Pexels.com