NNIP wordt Goldman Sachs Asset Management

Neemt u deel aan de regeling voor aanvullend pensioen? Dan heeft u een Mijn Pensioen-rekening bij NN Investment Partners. Dit nieuwsbericht is voor u van belang om te lezen.

NN Investment Partners (NNIP) wordt Goldman Sachs Asset Management

In april 2022 is NN Investment Partners overgenomen door Goldman Sachs. In het eerste kwartaal van 2023 zal de naam en de huisstijl van NN Investment Partners geleidelijk wijzigen in Goldman Sachs Asset Management. In de loop der tijd zal met deze verandering ook de login-omgeving en het webadres veranderen naar https://mijnpensioen.gsam.com.


De wijziging heeft verder geen impact op het product waarin uw pensioen wordt belegd, de dienstverlening van Mijn Pensioen, of op de manier waarop u uw pensioenzaken kunt inzien. Het betreft slechts een wijziging in naam en uitstraling.

Wilt u uw Mijn Pensioen-rekening inzien?

Op Mijn Pensioen kunt u de waarde van uw pensioenrekening inzien en uw risicoprofiel bepalen. U kunt voorlopig nog gebruik maken van https://mijnpensioen.nnip.com en inloggen met de bestaande inloggegevens.

Foto: Pexels.com