Versoepeling regels voor toeslagverlening

De overheid heeft pensioenfondsen vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van soepelere regels voor het verhogen van de opgebouwde pensioenaanspraken (toeslag). Er zijn wel voorwaarden waar pensioenfondsen aan moeten voldoen om deze verhoging toe te passen.

Eén van de voorwaarden die wordt gesteld, is dat een pensioenfonds de verwachting heeft om de huidige opgebouwde pensioenaanspraken in te brengen in het nieuwe pensioenstelsel.

Met de huidige inzichten is het voor pensioenfondsen waarin geen nieuwe pensioenopbouw meer plaatsvindt, niet mogelijk om naar het nieuwe pensioenstelsel over te stappen. Dat betekent voor Pensioenfonds Geveke dat er geen mogelijkheid is om een extra toeslag op uw opgebouwde pensioenaanspraken te verlenen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierover.