Heeft u een pensioenkapitaal opgebouwd bij Pensioenfonds Geveke?

Heeft u een pensioenkapitaal opgebouwd dat wordt belegd volgens de collectieve beleggingsportefeuille van Pensioenfonds Geveke? In dat geval hebben wij nieuws over de hoogte van uw pensioen.

Door behaalde rendementen van het pensioenfonds over 2021 is het mogelijk om uw pensioenkapitaal per 1 januari 2022 te verhogen. Uw pensioenkapitaal wordt als volgt verhoogd:

 Rendement
U bent jonger dan 60 jaar6,36%
U bent 60 jaar of ouder3,33%

Lager rendement als u 60 jaar of ouder bent

Vanaf 60-jarige leeftijd wordt het risico van de beleggingen verlaagd. Dit is om uw pensioenkapitaal vlak voor uw pensioendatum te beschermen tegen eventuele schokken op de aandelenmarkt