Het einde van de levensloopregeling

Per 31 december 2021 eindigt het overgangsrecht van de levensloopregeling. Dit betekent dat het gespaarde levensloopsaldo wordt uitgekeerd.

Wat is de levensloopregeling?

De levensloopregeling is een regeling waarmee u belastingvrij een bedrag kan sparen voor een periode van verlof. De regeling is in 2012 afgeschaft, maar op dat moment bestaande deelnemers mogen tot uiterlijk 31 oktober 2021 vanuit hun bruto salaris belastingvrij sparen in de levensloopregeling. Het levensloopsaldo dat op 1 november 2021 op uw rekening staat, wordt ineens uitbetaald. Op die uitbetaling wordt loonbelasting ingehouden.

Levensloopsaldo storten in pensioen

Het levensloopsaldo storten in uw pensioenregeling is alleen mogelijk als u actief pensioen opbouwt bij het pensioenfonds. Daarom is het niet mogelijk om (een deel van) het levensloopsaldo over te laten maken aan Pensioenfonds Geveke.

Wilt u (een deel van) het levensloopsaldo storten in uw pensioenregeling? Neemt u dan contact met de pensioenuitvoerder waar u op dit moment pensioen opbouwt en vraag naar de mogelijkheden.

Foto: Pexels